IONO

2021, ADHOC Bochum
begehbare Rauminstallation
Tag: Tageslicht / Nacht: LED-Strahler, Acrylfarbe auf PVC-Plane